Voorwaarden lease/huur of licentieovereenkomst

 

Verkort overzicht verkoopvoorwaarden

 

behorend bij een lease/huur of licentieovereenkomst van Winfas software en eventuele geleverde hardware.

 

Art.1  Duur overeenkomst:

  1. Een licentieovereenkomst wordt gewoonlijk aangegaan voor de minimum looptijd van 36 maanden.

 

Art.2  Service:

  1. Indien de kassa bereikbaar is via internet is in deze overeenkomst een backupfaciliteit in de cloud, helpdesk, updates en eventuele support on site inbegrepen, e.e.a. conform Winfas support.

 

Art.3  Opzeggen

  1. bij blijvend gebruik wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet, de overeenkomst kan na 36 maanden rekening houdend met één maand opzegtermijn zonder verdere kosten worden opgezegd.

  2. Indien binnen 36 maanden wordt opgezegd worden er kosten in rekening gebracht, e.e.a. is afhankelijk van het aanal resterende maanden. Het wordt berekend middels de volgende formule ((maandtermijnbedrag)x(aantal resterende maanden)/2).

  3. Eventuele gedane aanbetaling wordt niet in mindering gebracht op de afkoopsom.